Çorum Mercek Haber

“Belediyede ekonomik kriz derinleşecek”

“Belediyede ekonomik kriz derinleşecek”

CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, 550 milyon borç devralan bir belediyenin, giderlerini azaltmak yerine neden % 24 daha büyümeyi tercih ettiğini sordu.

2020 bütçesinin görüşüldüğü Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantısında CHP Grubu adına bir konuşma yapan Nazik Bulut, ekonomik krizin derinlemesine yaşandığı şu günlerde 550 milyon borç yükünün altında boğuşan Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi ve performans programını hazırlarken, krizin ileride daha da derinleşeceğini hesaba katmadığını savundu.

Nazik Bulut, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“2020 yılı bütçesinin Çorum’umuza hayırlı olmasını dilemeyi ve bu konuda iyimser olmayı çok isterdim.

Bu tabloda maalesef uzunca bir süre iyimserlik mümkün görünmüyor.

Yaptığımız incelemeler neticesinde 2020 yılı bütçesinin ‘yatırım’ yılı olmadığı, sadece belediyenin rutin giderlerinin karşılandığı bir bütçe yılı olduğu görülmektedir. Çorum’un yararına sorunlara çözüm üreten tek bir yatırım olmadığı gibi yatırım harcamalarında önceki yıllara göre çok ciddi bir düşüş tespit edilmiş olup, tam aksine gider kalemleri 2019 yılı bütçesine göre yüzde 24 arttırılmıştır.

550 milyon borç devralan bir belediye, giderlerini azaltmak yerine neden % 24 daha büyütmüştür anlamak mümkün değil.

Bütçe giderleri arasında en büyük kalemi personel giderleri oluşturmaktadır.

2000’e yakın çalışanı olan Çorum Belediyesine personellerin etkin ve verimli çalışmadığı, atıl bir personel yapısının olduğu konusunda Sayıştay gerekli uyarıları yaptığı halde burada uyarılar dikkate alınıp gerekli önlemler alınmış mıdır? Bu konuyu bir kez daha gözden geçirmenizi talep ediyoruz.

Ekonomik krizin derinlemesine yaşandığı şu günlerde 550 milyon borç yükünün altında boğuşan Çorum Belediyesi, 2020 yılı bütçesi ve performans programını hazırlarken ileride daha da derinleşeceğini düşündüğümüz ekonomik krizin olumsuz etkilerini gelir ve gider kalemlerine ne ölçüde yansıtmıştır bir göz atalım.

Anket sonuçlarında tespit edilen halkın talepleri karşılık bulamazken, bütün müdürlüklerin giderleri artmıştır. Bütçenin sadece yüzde 25’i yatırımlara, yüzde 32’si personel giderlerine, yüzde 28’i malzeme alımlarına, yüzde 7,2’si faiz giderlerine, yüzde 4,5’i yedek ödeneğe, yüzde 3,3’ü ise cari transferlere ayrılmıştır.

Buna karşılık belediyemizin gelirleri şu kalemlerden oluşmaktadır.

– Vergi gelirleri: 59.077.000.00,

– Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 110.788.000.00,

– Alınan bağış ve yardımlar: 12.187.000.00,

– Diğer gelirler (İller Bankası): 244.077.000.00,

– Gayrimenkul satışları: 100.000.000.00.

Bu tabloya göre;

Belediye, alacaklarının yüzde yüzünü tahsil etse bile yapacağı harcamalara yetmeyecek ve bütçeyi gayrimenkul satışıyla denkleştirecektir.

Bütçe gelir kalemleri arasında yer alan gayri menkul satışı işlemlerinin zaten mali yapısı sıkıntıda olan Çorum Belediyesi’ne geri dönüşü olmayan yeni yükler getireceğinden, CHP grubu olarak biz kredi kullanımı ve gayrimenkul satışı yöntemiyle kaynak oluşturulmasına her zaman karşı olduğumuzu bir kez daha beyan ediyor ve bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz.

Hepimizin bildiği gibi Bütçeler stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak hazırlanır.

Geçtiğimiz ay stratejik plan belediye meclis gündeminde görüşülerek Ak Parti belediye meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Sayın Başkan;

6 aydır onlarca insanla stratejik plan üzerinde çalıştınız. Çorum halkıyla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, kamu kuruluşlarıyla, belediye çalışanlarıyla anketler yaptınız. Çorum’un çözüm bekleyen en acil sorunlarını tespit ettiniz. Çalışmalarınızda Çorum’un hangi öncelikli sorunlarına yer verdiniz?

2020 yılı bütçesinde Çorum halkının hangi sorunlarına çözüm ürettiniz?

Son yıllarda Çorum’u kontrolsüz bir şekilde tek taraflı büyümeye mahkum ettiniz. Otogar, stadyum, TOKİ, hastane gibi birçok yatırımın aynı noktalara yapılması ve Erol Olçok hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte o güzergah üzerinde hem trafik sorunu hem de ulaşım sorunu yarattınız.

Çorum’un öncelikli sorunları arasında yer alan ulaşım ve trafik sorununu ortadan kaldıracak nasıl bir bütçe ve performans planlaması yaptınız. Bütün bu sorunların baş mimarı 20 yıldır Çorum’u yöneten bu siyasi anlayış değil midir?

Bütün bu eleştirileri yaparken Belediye Yönetiminden beklentilerimiz neler?

Kaynakların kullanılmasında savurganlıktan kaçınan,

Yatırım ve hizmetlerin dağıtılmasında adil, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışı içerisinde olan,

Bütçede harcama ve yatırım kalemleri planlanırken asıl amaç ve hedeflerinden sapmayan,

Yaptığı uygulamalarda hukuk kurallarına bağlı kalan,

Çorum’un her mahallesine eşit hizmet götürme konusunda adaletli olan bir yönetim anlayışı istiyoruz.

Grup olarak 2020 yılı bütçesi için önerilerimiz şunlardır …

Meclis denetimine kapalı olan Belediye şirketlerinin mali verileri, kamuya olan borçları, bütçesi ve performans raporları ile ilgili hem biz Meclis Üyeleri’ne hem de kamuoyuna periyodik olarak bilgi verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki süreci, ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışı ile yönetecekseniz, sadece muhalefete değil, kendi partinizin meclis üyelerine de belediyeye bağlı şirketlerin bütçesini ve performans raporlarını açarak 6 ayda bir meclisin takdirine sunarsanız şeffaf yönetim ilkesini hayata geçirmiş olursunuz. Çorum Belediyesine de yakışan budur.

Başka bir önerimiz, gelirlerimizin Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar düşünülerek gerçekçi bir bakış açısıyla irdelenip, her yıl katlanarak devreden, tahsil edilemeyen, tahsili mümkün olmayan alacaklar üzerinden değil de tahsil edilen tutarlar üzerinden tahmin yapılarak buna göre yol haritasının belirlenip, bütçe ilkelerine bağlı kalarak gider ve gelirlerin tespit edilip mali disiplinin bu objektif kriterlere dayandırılmasıdır.

Yaptığımız incelemelere göre alacaklarımızın tahsil oranı ortalama % 55 civarındadır. İller Bankasından gelecek ödeneğin bir kısmı haciz altında, vergi gelirlerin bir kısmı borçlu olduğumuz bankalar tarafından ipotek altındadır. Bu yüzden ekonomik krizin olumsuz etkileri de düşünüldüğünde 2020 yılı bütçesi sağlıklı koşullarda hazırlanmamıştır. Gerçeği yansıtmamaktadır.

Yasada Bütçe Komisyonu için belirlenen yasal süre 5 gün olmasına rağmen, komisyonumuza 28 müdürlüğün bütçesini görüşmek ve karara bağlamak için sadece 1 gün süre tanınmıştır. Bu her şeyden önce bize yapılan bir saygısızlıktır. Ulaşım ücretlerine bile zam yaparken 2 gün toplanan komisyon, koskoca Çorum’un bütün faaliyetleri kapsayan bütçe için neden 1 gün toplanmıştır. Bunu komisyon üyeleri olarak asla kabul etmiyoruz. Bütün bu yetersiz süreye rağmen yüzlerce sayfa dokümanı gece gündüz inceleyerek yaptığımız çalışmalar sonucunda gelirlerin yüzde yüzünün tahsil edileceği düşünülerek oluşturulan 2020 yılı mali bütçesinin denk ve gerçekçi olmadığı kanaatinde olduğumuz için CHP grubu olarak bütçeye ‘HAYIR’ oyu kullanıyoruz.”

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ